Thiết bị tự động phát hiện đột quỵ ở người

p12358

Tóm tắt

Bài viết này cung cấp phương pháp và cách xây dựng một thiết bị tự động phát hiện đột quỵ ở người được phát triển theo dạng vòng đeo tay có nút gài ở cổ tay người đeo . Thiết bị hoạt động dựa trên sự cảm biến nhịp tim mỗi người, tiếp nhận thông tin đưa đến bộ xử lý phân tích. Khi cảm thấy người đeo bị đột quỵ, thiết bị sẽ báo rung cho người đeo nhận biết. Hơn thế nữa, thiết bị sẽ thông qua phần mềm gửi tin nhắn cho số điện thoại người thân đã được lập trình sẵn trong máy.Cùng lúc đó bộ phận GPS cũng sẽ định vị và gửi đến số điện thoại người thân bị trí của người đang đeo thiết bị để kịp thời giúp đỡ. Về kiểu dáng, “Thiết bị tự động phát hiện đột quỵ ở người” được tích hợp dưới dạng vòng đeo tay để dễ dàng đo được mạch ở cổ tay. Tiếp tục đọc