[CLB KHST] Thư viện và code mẫu của Arduino

Điều khiển motor

Thư mục dưới đây bao gồm:

– Thư viện (libraries):

  • Cảm biến gia tốc và góc MPU6050
  • Giao tiếp I2C
  • Bộ điều khiển PID và autotune của PID

Tiếp tục đọc

Advertisements